نردبان/ سینی کابل:

 سینی و نردبان کابل ابزارهایی هستند در جهت امنیت، مرتب بودن کابل ها و زیبایی در کارخانجات، ساختمان ها ، تاسیسات و دیگر محیط های صنعتی. کابل ها در تمام 

طول مسیر درون سینی یا نردبان کابل قرار میگیرند.

بری حفظ ایمنی محیط کار بهتر است این تجهیزات دارای ویژگی هایی نظیر ضد آتش سوزی، ضد خوردگی، عدم جرقه زدن و عدم تشکیل میدان مغناطیسی باشند.

سینی/ نردبان کابل کامپوزیتی علاوه بر ویژگی های یاد شده از خصوصیاتی نظیر مقاومت در برابر ضربه، سبکی، نصب آسان، مقاومت در برابر محیط های شیمیایی 

گوناگون و استحکام بسیار بالا برخوردار هستند. 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آسان فرم می باشد.