بلوک پوکه ای:

در بتن سبکدانه (Lightweight Aggregate Concrete)  یا به احتصار LAC مواد سبک طبیعی و یا صنعتی از قبیل پوکه های معدنی و یا صنعتی جایگزین مواد سنگین مانند شن و ماسه می شوند تا بتن با وزن ویژه ای بین 600 تا 1000 کیلوگرم حاصل شود. مقاومت بلوکهای سبک با وجود کاهش وزن، در مقایسه با بلوکهای معمولی کاهش چشمگیری ندارند.

پوکه معدنی:

پوکه معدنی در واقع گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل می گردد. اصطلاح علمی آن پومیس یا اسکوریا است. از آنجا که پوکه های معدنی به صورت طبیعی تولید می شوند نسبت به پوکه های صنعتی مانند پوکه های رسی(لیکا) که انرژی زیادی صرف تولیدشان می شود، برای محیط طیست ضرری نداشته و به توسعه پایدار کمک می کنند.

پوکه ساختگی رسی(لیکا):

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate به معنای دانه رس سبک منبسط شده گرفته شده است. دانه های لیکا از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارتی حدود 1200 درجه سانتیگراد به دست می آیند. در این دما گازهای ایجاد شده دانه ها را منبسط می کنند و هزاران سلول هوای ریز درون آنها تشکیل می شود که با سرد شدن مصالح این حبابها به صورت فضای منفک باقی مانده و سطح آنها سخت می شود. دانه های لیکا دارای شکل تقریباً گرد و سطح زبر و ناهموارند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آسان فرم می باشد.