معرفی
امروزه مصالح نوین مانند بتن سبک مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. استفاده از این نوع مصالح هم هزینه ساخت را کاهش داده و هم باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه بهره برداری از ساختمان می گردد.

اصل حاکم بر ساخت بلوکهای سبک ایجاد تخلخل درون آنهاست که بر اساس نحوه ایجاد تخلخل به دو نوع پوکه ای و گازی تقسیم بندی می شوند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آسان فرم می باشد.