مزایا:

- سبکی و  کاهش بار مرده سازه که باعث کاهش مقاطع اسکلت و در نتیجه کاهش هزینه ساخت می شود.

- عایق حرارتی: ضریب انتقال حرارت این بلوکها در حدود 0.2 بر اساس مبحث 19 مفررات ملی ساختمان می باشد. این امر موجب کاهش انرژی مصرفی ساختمان برای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و در نتیجه کاهش هزینه بهره برداری می باشد.

- عایق صوتی: بسته به ضخامت، شاخص کاهش صوتی بلوکهای سبک در حدود 45 تا 50 دسی بل است(مطابق با مبحث 18 مقررات ملی ساختمان). این امر باعث آسایش و آرامش ساکنین چنین ساختمانهایی خواهد شد.

- مقاومت در برابر آتش: این بلوکها قابل اشتعال نیستند و حرارت را بسیار آرام منتقل می کنند (حدود 3 سانتیمتر در ساعت). در نتیجه دیواری با ضخامت 10 سانتیمتر بیش از 3 ساعت در برابر آتش مقاومت می کند. از این جهت این مصالح برای ساخت مکانهای عمومی حساس مانند بیمارستانها، مدارس و مساجد مناسب هستند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آسان فرم می باشد.